ISF2014
 
HOME
Invitation
Important Dates
Organization
Paper Submission
Scientific Program
General Information
Guide to Presentation
Plenary
Keynote Lectures
Registration Information
Exhibition
Exhibition
Social Program
PreSymposium
Plenary Lecturers
Accommodations
Restaurant Information
Travel and Tour Information
Venue
Contact
 
TFT
 

About the Society

  The Society of Fiber Science and Technology, Japan (SFSTJ) was founded in 1943.
The goals of the society are to foster scientific understanding and technological innovation in the field of fibers and textiles by providing a discussion forum to the community in the field. Membership of the society is open to all scientists and engineers in the field of fibers and textiles as well as all persons who feel the activities of the society advance their professional development.
   

Co-organized by:

  The Japan Chemical Fibers Association
 

Supported by:

  Ministry of Economy, Trade and Industry
   

Approved by:

  The Textile Machinery Society of Japan
The Japan Research Association for Textile End-Uses
   

Organizing Committee of ISF2014

  Takeshi Kikutani (Chair)
Kunio Kimura (Vice-Chair)
Hidetoshi Matsumoto (Secretary General)
Kunihiro Hamada
Akira Isogai
Toshiji Kanaya
Kaname Katsuraya
Sachiko Sukigara
   

Program Committee

  Takashi Aoki
Shigeo Asai
Limin Bao
Minoru Fukui
Hideo Hayashi
Mitsuru Higa
Kozo Hirata
Kenji Hisada
Mari Inoue
Sonoko Ishimaru
Hiroshi Ito
Tadahisa Iwata
Yutaka Kawahara
Ick Soo Kim
Mutsumi Kimura
Teruo Kimura
Takuya Kitaoka
Masaya Kotaki
Masao Kunioka
Yuhei Maeda
Junko Morikawa
Hiroki Murase
Asami Nakai
Koji Nakane
Koji Nishida
Kenji Ogino
Kousaku Ohkawa
Yutaka Ohkoshi
Satoko Okubayashi
Akihiro Oomatsuzawa
Hiromu Saito
Shinichi Sakurai
Chie Sawatari
Masatoshi Shioya
Masataka Sugimoto
Akiyoshi Takeno
Keiji Tanaka
Shuichi Tanoue
Akira Tsuchida
Yoshinobu Tsujii
Tetsuya Uchida
Hideo Yamada
Hiroo Yamada
Hideki Yamane
Tetsuji Yamaoka
Atsushi Yokoyama
   
Local Organizing Committee
  Tomomi Hanada
Mizuka Ito
Tsuyoshi Michinobu
Naoko Nagashima
Yasumoto Nakazawa
Hiroto Nonomura
Noboru Osaka
Tsuguyuki Saito
Mariko Sato
Kazuhiro Shikinaka
Wataru Takarada
Manabu Tanaka
Masatoshi Tokita
Yoichi Tominaga
Megumi Yamamoto